Oturum Aç

 Hakkımızda

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları polikliniği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde ruhsal bozukluklar ile başvuran tüm erişkin hastalara hizmet vermektedir. Kliniğimiz 1 profesör doktor, 2 doçent doktor, 6 uzman doktor ve 12 Asistan Doktordan oluşan kadrosu ile hizmet vermektedir. Hastalarımızın tedavilerinde etkili, bilimsel ve güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalarımızın değerlendirilme ve tedavi süreçleri hekim odaklı bir işleyişle tek taraflı olarak değil hasta ve/veya hasta yakınlarının katılımı ve işbirliği ile yürütülmektedir. Tedavi sürecindeki bilimsellik ve kalite ilkemiz, ilaçlı tedavinin yanında hastalarımızın ve yakınlarının hayat kalitelerini, sosyal katılımlarını artırmaya yöneliktir. Bölümümüzde ruhsal şikayetleri olan hastaların tanı değerlendirmesi, tedavi planlamasının yapılması ve yürütülmesi şeklinde hizmet verilmektedir. Hastanemizde şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, Alzheimer ve diğer tür demanslar, uyku bozuklukları, anoreksiya ve bulimiya gibi yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları tedavi edilmektedir. Hasta değerlendirmeleri polikliniğimizde öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, uzman ve araştırma görevlilerince yapılmaktadır.

Poliklinik hizmetinin yanı sıra, yatarak tedavisi yapılması gereken hastalarımız için 14 yatak kapasitesi ile hizmet veren bir servisimiz bulunmaktadır. Servisimizde Psikiyatri  Uzmanları, Psikologlar, Hemşire ve diğer sağlık çalışanları kaliteden ödün vermeyen ekip anlayışıyla profesyonel tedavi ve rehabilitasyon  hizmeti vermektedirler. Hastalarımızın diğer  dallardaki gerekli  konsültasyon hizmetleri  Üniversite Hastanemizin diğer bölümlerinde görev yapmakta olan  mevcut uzman hekimler  tarafından yapılmaktadır. Yataklı tedavi birimindeki tedavi olanakları sadece ilaç tedavilerini değil, elektrokonvulsif tedaviyi (EKT), bireysel psikoterapileri, aile danışmanlığını, hastalıklar hakkında hasta ve yakınlarına yönelik psikoeğitimleri, grup terapilerini, uğraşı ve beceri eğitimlerini, işyeri görüşmeleri gibi sosyal etkinlikleri de içermektedir.