Oturum Aç

 Eğitim

Anabilim Dalı olarak 2010 yılından itibaren Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimi vermekteyiz. Şu ana kadar 5 psikiyatri uzmanı yetiştirmiş olan kliniğimizde halen 13  uzmanlık öğrencisi (asistan doktor) eğitim görmektedir. Eğitim yılı boyunca hafta içi her gün eğitim yapılmaktadır. Eğitim saatleri hafta içi her gün 7:30-8:30 olarak belirlenmiştir.  Eğitim saatinde öğretim elemanları, uzmanlık öğrencileri ve alanlarında uzman konuklar seminerler verirler, ayrıca uzmanlık öğrencileri makale ve olgu sunumları gerçekleştirirler. Toplum ruh sağlığı problemlerini anlamak ve tedavi etmeye yönelik en güncel textbooklar esas alınarak eğitimler düzenlenir. Bunun yanında, kliniğimizde, uzmanlık ve tıp fakültesi öğrencilerine yönelik olarak öğretim üyelerinin hasta değerlendirimesini yaptığı ve tedavi yöntemlerini tartıştığı eğitsel toplantılar gerçekleştirilmektedir. Uzmanlık öğrencileri 4 yıllık eğitim sürelerinde önce yataklı serviste hasta takip ederler, ardından genel psikiyatri polikliniğinde çalışırlar ve sonrasında özelleşmiş poliklinikler ve konsültasyon-liyezon/acil biriminde bölüm içi rotasyonlarını tamamlarlar. Uzmanlık öğrencilerinin öğretim üyelerinin denetiminde psikoterapi becerileri kazanmalarına önem verilmektedir. Kliniğimizde, Dinamik-Destekleyici Terapi, Varoluşcu Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile Terapisi, Cinsel Terapiler ve Çift Terapisi eğitimleri de gerçekleştirilmektedir. Uzmanlık tezleri belirlenen öğretim üyelerinin danışmanlığında hazırlanır. Uzmanlık öğrencilerinin uluslararası ve ulusal kongrelere ve diğer bilimsel etkinliklere katılmaları desteklenir.

 

UZMANLARIMIZ-MEZUNİYET YILLARI

Dr. Ali Emre Dursun-2016

Dr. Alperen Kılıç-2016

Dr. Demet Çamur-2017

Dr. Tuğba Kocacenk-2017

Dr. Ayşe Kurtulmuş-2018